Restaurering och konservering av möbler och träföremål 

med traditionella tekniker och material sedan 2010

    Låt möblernas historia fortsätta